Kampioenschappen 2019

 Kampioenschappen

Grote snelheid NOYON vluchten

Kleine en Grote halvefondvluchten

 

Deelnemingsvoorwaarden:

- sportief lid (2019) zijn van Noord-Brabant

- alle vluchten die in aanmerking komen voor deze kampioenschappen, moeten

ingekorfd zijn in het lokaal van Noord-Brabant.

 

Puntenbepaling:

De kampioenschappen voor grote snelheid Noyonvluchten, kleine-en grote halve-

fondvluchten worden verspeeld met de 1e, 2e en 3e getekende duif in haar eigen

leeftijdscategorie.

 

Elke prijs gewonnen met 1e, 2e of 3e duif telt voor 1 punt. Het klassement wordt

opgemaakt volgens het behaalde puntenaantal.

Bij gelijkheid van punten wordt voor een eindrangschikking de som gemaakt van

de coëfficïenten van de 1e, 2e en 3e getekende duiven.

 

Alleen de vluchten op zaterdag (zondag bij uitstel) voor Kleine Halvefond en

Grote Halvefond komen in aanmerking. Voor Noyon komen alleen de vluchten

gelost op zondag in aanmerking.

 

Uitreiking en uitbetaling:

Op de Kampioenendag van Noord-Brabant.

Gelieve aanwezig te zijn op deze dag voor het afhalen van de gewonnen prijzen.

 

Aanvangsdata kampioenschappen:

 

vlucht

categorieën

data van…. tot

Grote

Snelheid

NOYON

oude en jaarse

van 14 april t.e.m. 28 juli

jonge

van 2 juni t.e.m. 15 september

Kleine

halvefond

oude en jaarse

van 4 mei t.e.m. 27 juli

jonge

van 15 juni t.e.m. 31 augustus

Grote halvefond

oude en jaarse

van 11 mei t.e.m. 3 augustus

jonge

van 20 juli t.e.m. 7 september

 

Verdeling kampioenschappen

 

Zowel voor de grote snelheid Noyon, de kleine halvefond vluchten, als voor de

grote halvefond vluchten, is er een 1e, 2e en 3e kampioen per categorie.

Deze ontvangen een geldprijs met een waarde afhankelijk van de rangschikking.

 

oude

1e kampioen

40 €

2e kampioen

30 €

3e kampioen

20 €

jaarse

1e kampioen

40 €

2e kampioen

30 €

3e kampioen

20 €

jonge

1e kampioen

40 €

2e kampioen

30 €

3e kampioen

20 €

 

 

Algemeen kampioen Grote snelheid Noyon:

Voorwaarden:

 • sportief lid (2019) zijn van Noord-Brabant

 • deelname in de 3 categoriëen : oude, jaarse en jongen

 • meeste prijzen behaald met zijn 1e, 2e en 3e getekende duiven in de 3

categoriëen tesamen voor de vluchten die in aanmerking komen voor

dit kampioenschap

wordt: Algemeen kampioen Noord-Brabant Grote snelheid Noyon 2019

.

Algemeen kampioenen Kleine en Grote Halvefond:

 

Kleine halvefond

Voorwaarden:

 • sportief lid (2019) zijn van Noord-Brabant

 • deelname in de 3 categoriëen : oude, jaarse en jongen

 • meeste prijzen behaald met zijn 1e, 2e en 3e getekende duiven in de 3

categoriëen tesamen voor de vluchten die in aanmerking komen voor

dit kampioenschap

wordt: Algemeen kampioen Noord-Brabant Kleine halvefond 2019.

 

Grote halvefond

Voorwaarden:

 • sportief lid (2019) zijn van Noord-Brabant

 • deelname in de 3 categoriëen : oude, jaarse en jongen

 • meeste prijzen behaald met zijn 1e, 2e en 3e getekende duiven in de 3

categoriëen tesamen voor de vluchten die in aanmerking komen voor

dit kampioenschap

wordt: Algemeen kampioen Noord-Brabant Grote halvefond 2019.

Asduiven

Grote snelheid Noyon

Kleine en Grote halvefond vluchten

 

 

Deelnemingsvoorwaarden:

- sportief lid (2019) zijn van Noord-Brabant

- alle vluchten die in aanmerking komen voor bepalen van de asduiven, moeten

ingekorfd zijn in het lokaal van Noord-Brabant.

 

vlucht

categorie

vereiste uitslagen

Grote snelheid Noyon

oude

9 beste uitslagen

jaarse

9 beste uitslagen

jonge

8 beste uitslagen

Kleine halvefond

oude

7 beste uitslagen

jaarse

7 beste uitslagen

jonge

6 beste uitslagen

Grote halvefond

oude

5 beste uitslagen

jaarse

5 beste uitslagen

jonge

3 beste uitslagen

 

Voor het bepalen van de asduiven komen dezelfde vluchten in aanmerking als

dewelke voor de kampioenschappen Grote snelheid Noyon, Kleine en Grote

halvefondvluchten. (zie data bij kampioenschappen)

 

Per categorie is er 1 asduif.

 

De asduiven worden berekend met de computer (via de uitmaker) en hoeven dus

niet meer apart worden binnengebracht. Let er wel op dat de ringnummers op de

uitslagen juist zijn. Gelieve tijdig de uitmaker hiervan te verwittigen om

eventuele verbeteringen aan te brengen.

 

De waarde van de prijs gewonnen voor de asduiven wordt bij de waarde van de

trofee gewonnen bij de kampioenschappen gerekend.

Indien de betrokken liefhebber niet bij de lokale kampioenen is, wordt een aparte

prijs geschonken.

 

Uitreiking en uitbetaling:

Op de Kampioenendag van Noord-Brabant.

Gelieve aanwezig te zijn op deze dag voor het afhalen van de gewonnen prijzen.

Kampioenschappen Fond en Grote fondvluchten

Deelnemingsvoorwaarden:

- sportief lid (2019) zijn van Noord-Brabant

- alle vluchten die in aanmerking komen voor deze kampioenschappen, moeten

ingekorfd zijn in het lokaal van Noord-Brabant.

 

Puntenbepaling:

De kampioenschappen worden verspeeld met de 1e, 2e en 3e getekende duif in

haar eigen leeftijdscategorie.

Elke prijs gewonnen met 1e , 2e of 3e duif telt voor 1 punt. Het klassement wordt

opgemaakt volgens het behaalde puntenaantal. Bij gelijkheid van punten wordt

voor een eindrangschikking de som gemaakt van coëfficiënten van de 1e, 2e en 3e

getekende duiven.

 

Uitreiking en uitbetaling:

Op de Kampioenendag van Noord-Brabant.

Gelieve aanwezig te zijn op deze dag voor het afhalen van de gewonnen prijzen.

 

 

Kampioenschap FOND - OUDE duiven

 

Voor de FOND oude duiven is er een 1e, 2e en 3e kampioen per categorie.

Deze ontvangen een geldprijs met een waarde afhankelijk van de rangschikking.

 

prijsverdeling:

1e kampioen : 40 €

2e kampioen : 30 €

3e kampioen : 20 €

 

te verspelen op volgende vluchten:

Limoges I

1 juni

Valence

8 juni

Cahors

15 juni

Montauban

22 juni

Montelimar

29 juni

Limoges II

6 juli

Aurillac

13 juli

Libourne

20 juli

Souillac

27 juli

Tulle

3 aug

Bergerac

10 aug

 

Kampioenschap FOND - JAARSE duiven

 

Voor de FOND jaarse duiven is er een 1e, 2e en 3e kampioen per categorie.

Deze ontvangen een geldprijs met een waarde afhankelijk van de rangschikking.

 

prijsverdeling:

1e kampioen : 40 €

2e kampioen: 30 €

3e kampioen: 20 €

 

 

te verspelen op volgende vluchten:

Agen (Bordeaux)

28 juni

Limoges II

6 juli

Aurillac

13 juli

Libourne

20 juli

Narbonne

26 juli

Souillac

27 juli

Tulle

3 aug

Bergerac

10 aug

 

Kampioenschap GROTE FOND - OUDE duiven

 

gesponserd door ---- DESBUQUOIS Gebroeders ----

prijsverdeling:

1e kampioen: prijs + 70 €

2e kampioen: 60 €

3e kampioen: 50 €

4e kampioen: 40 €

5e kampioen: 30 €

 

te verspelen op volgende vluchten:

Pau

21 juni

Agen (Bordeaux)

28 juni

Barcelona

5 juli

St.-Vincent

12 juli

Marseille

19 juli

Narbonne

26 juli

Perpignan

2 aug

 

 

ALGEMEEN KAMPIOEN FOND & GROTE FOND

Voorwaarden:

 • sportief lid (2019) zijn van Noord-Brabant

 • deelname in de 3 categoriëen: Fond-oude, Fond-jaarse en Grote Fond-oude

 • meeste prijzen behaald met zijn 1e, 2e en 3e getekende duiven in de 3

categoriëen tesamen voor de vluchten die in aanmerking komen voor dit

kampioenschap

Wordt: Algemeen kampioen Fond & Grote Fond 2019.

Asduiven Fond en Grote Fond

 

Deelnemingsvoorwaarden:

- sportief lid (2019) zijn van Noord-Brabant

- alle vluchten die in aanmerking komen voor bepalen van de asduiven, moeten

ingekorfd zijn in het lokaal van Noord-Brabant.

 

soort vlucht

categorie

vereiste uitslagen

Fond

oude

3 beste uitslagen

Fond

jaarse

3 beste uitslagen

Grote Fond

oude

2 beste uitslagen

 

Voor het bepalen van de asduiven komen dezelfde vluchten in aanmerking als deze

voor de kampioenschappen Fond oude, Fond jaarse en Grote Fond oude.

(zie data bij kampioenschappen Fond & Grote fond)

 

Per categorie is er 1 asduif.

 

De asduiven worden berekend met de computer (via de uitmaker) en moeten dus

niet meer apart worden binnengebracht. Let er wel op dat de ringnummers op de

uitslagen juist zijn. Gelieve tijdig de uitmaker hiervan te verwittigen om

eventuele verbeteringen aan te brengen.

 

De waarde van de prijs gewonnen voor de asduiven wordt bij de waarde van de

prijs gewonnen bij de kampioenschappen gerekend.

Indien de betrokken liefhebber niet bij de lokale kampioenen is, wordt een aparte

prijs geschonken.

 

Uitreiking en uitbetaling:

Op de Kampioenendag van Noord-Brabant.

Gelieve aanwezig te zijn op deze dag voor het afhalen van de gewonnen prijzen.

 

Herdenkingsvlucht wijlen Ere-notaris Jan Dons

Nationale vlucht uit CHATEAUROUX van 10 augustus 2019.

Herdenkingsvlucht wijlen Ere-notaris Jan Dons, oud voorzitter van Noord-Brabant

Kapelle-op-den-Bos en Cureghem Center.

Vlucht voor jonge duiven. Inkorving op donderdag 8 augustus 2019.

Verdere gegevens volgen later in het jaar via aparte flyer.

 

Herdenkingsvlucht wijlen Liliane Vanderijck

 

Provinciale vlucht uit BLOIS van 20 juli 2019, startvlucht jonge duiven op de

Grote halve fond.

Herdenkingsvlucht wijlen Liliane Vanderijck en gesponsord door Jan De Schouwer.

Vlucht voor jonge duiven. Inkorving op donderdag 18 juli 2019.

Verdere gegevens volgen later in het jaar via aparte flyer.

 

Aktiviteiten 2019

- 22 maart 2019 Algemene vergadering

om 20.00 uur kaffee De Plekpot

 • 8 augustus 2019 Barbecue

om 20.00 uur kaffee De Plekpot

- 20 september 2019 Eindeseizoen etentje

Om 19.30 uur zaal “Hof van Laar” Zemst-Laar

- … december 2019 Kampioenendag Noord-Brabant

zaal “De Toekomst “ Kapelle-op-den-Bos