SPORTIEF LIDGELD 2019 NOORD-BRABANT

 

Wanneer u sportief lid wordt van duivenmaatschappij Noord-Brabant:

 

* komt U in aanmerking voor:

- kampioenschappen Grote snelheid Noyon vluchten

  • kampioenschappen Kleine en Grote halvefond vluchten

  • asduiven Grote snelheid Noyon vluchten

  • asduiven Kleine en Grote halvefond vluchten

  • kampioenschappen Fond en Grote fond vluchten

  • asduiven Fond en Grote fond vluchten

 

op voorwaarde dat alle vluchten die hiervoor in aanmerking komen,

ingekorfd zijn in het lokaal van Noord-Brabant.

* ontvangt u uitnodigingen voor onze algemene vergaderingen;

* wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het eetmaal en kampioenendag

 

en dit alles voor 15

 

Het lidgeld 2019 kan betaald worden op de algemene vergadering van

22 maart 2019 of tijdens de inkorvingen, maar ten laatste op 30 juni 2019.

Bij discussie telt de datum die vermeld wordt in de sportieve ledenlijst van

Noord-Brabant als betalingsdatum.

De voordelen van het lidmaatschap gaan slechts in vanaf de eerste vlucht na

betaling van het lidgeld.

 

 

 

OPLEERVLUCHTEN

QUIEVRAIN:

Elke woensdag vanaf 3 april 2019 tot en met 3 juli 2019.

Inkorven dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in ons lokaal.

Lossing op woensdag vanaf 8.00 uur.

Kostprijs: 0.50 €/duif

 

 

Vergezeller: Lathouwers & Co Wolvertem telf. 052/ 397903